MENU

Abakon - Dom Energo

Projekty i budowa domów energooszczędnych

Działy firmy Abakon

rodzina

ABAKON Energo to firma z dużym doświadczeniem w budownictwie to też grupa specjalistów w dziedzinie projektowania i budowy domów energooszczędnych z zastosowaniem wielu rozwiązań mających wymierny wpływ na koszty utrzymania domu, które pozwalają ograniczyć negatywny wpływ budynków na środowisko naturalne a jednocześnie poprawiają komfort użytkowania i znacząco zmniejszają koszty eksploatacji.

Dom energooszczędny i niskoenergetyczny to inwestycja w przyszłość. Koszty budowy są nieco wyższe w stosunku do budowy domu tradycyjnego, czego musimy byś świadomi jednocześnie musimy pamiętać że dom energooszczędny będzie eksploatowany przez długi czas i dlatego korzyści

wynikające z zastosowania w budowanych domach rozwiązań odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaika, pompy ciepła, wentylacja mechaniczna, rekuperacja i inne powinniśmy rozważać w perspektywie wielu lat.  

W obecnej sytuacji domy jednorodzinne są odpowiedzialne za 35% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Dlatego dzięki zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych w budownictwie, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, możemy my sami w niemałym stopniu przyczynić się do poprawy kondycji środowiska.

Grupa Abakon

Abakon Dom energo

ul.Wyzwolenia 49A
43-300 Bielsko-Biała

tel. (33) 811-11-88