Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę


Zakupiona dokumentacja projektu typowego nie jest równoznaczna z posiadaniem projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę. Prace projektowe mogą być rozpoczęte dopiero po dostarczeniu przez inwestora kompletu wymaganych dokumentów. W oparciu o nie oraz uzyskane uzgodnienia i warunki niezbędne do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, projektant opracowuje kompletną dokumentację projektową .
Dokumentacja czeka w urzędzie na akceptację. Zwykle decyzję otrzymuje się po miesiącu. W skomplikowanych przypadkach ten czas może się wydłużyć do około 2 miesięcy. Jeśli projektant określił w projekcie budowlanym, że obszar oddziaływania inwestycji wykracza poza granice działki, trzeba jeszcze odczekać 2 tygodnie na uprawomocnienie decyzji. Oddziaływanie występuje, jeśli budowa narusza interes osób trzecich, czyli np. jeśli do wykonania przyłączy trzeba wejść na działkę sąsiada, albo dom jest bardzo blisko granicy działki. Kiedy decyzja jest ważna zawiadamiamy inspektorat o terminie rozpoczęcia robót. Budowa może rozpocząć się najwcześniej po tygodniu od zawiadomienia.


Dokumentacja techniczna budowy domu.
Projekt i budowa domów energooszczędnych. Copyright © Abakon 2020
Realizacja strony internetowej Weboski