Fundusze Europejskie

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania prowadzącego do automatyzacji procesów biznesowych i zwiększenia efektywności działań firmy.

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w Abakon Sp. z .o.o. Sp. k. i wykorzystanie go w realizowanych procesach biznesowych.
Cel ten zrealizowany zostanie przez zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania dedykowanego potrzebom Spółki, tj. zintegrowanego systemu zarządzania i zakup wysokiej klasy sprzętu informatycznego, które prowadzić będą do efektywnego zarządzania firmą i zwiększenia jej konkurencyjności.

Wartość projektu: 1 094 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 492 570,00 PLNProjekt i budowa domów energooszczędnych. Copyright © Abakon 2020
Realizacja strony internetowej Weboski