Sprawdź kredyt Wycena budowy

Blog

14.05.2021

Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje?

Spotkanie z inżynierem budowy za Wami i ustaliliście już wszystkie istotne kwestie – można rozpoczynać budowę! Nie jesteście jednak w tym wszystkim sami. Oprócz inżyniera, do Waszej dyspozycji będzie kolejna osoba, którą spotkacie na swojej budowlanej drodze – kierownik budowy. Kim jest, jakie ma zadanie i jaki ma wpływ na przebieg całego procesu budowy domu?

Czy jest potrzebny?

Odpowiedź brzmi, tak – jest niezbędny, aby móc rozpocząć budowę domu jednorodzinnego objętego pozwoleniem na budowę. Bez kierownika nie możecie rozpocząć żadnych prac, które wymagają wpisania do dziennika budowy. To właśnie on jest odpowiedzialny za zgłoszenie rozpoczęcia prac w odpowiednim urzędzie. Na czas całej budowy przekazujecie w jego ręce plac budowy. Kierownika budowy rozpoznacie po białym kasku 🙂

Kim jest kierownik budowy i jakie jest jego zadanie?

Przede wszystkim jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg budowy zgodnie z wszelkimi przepisami prawa budowlanego. W związku z tym odpowiada również za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wszystkie ekipy budowlane, które pojawią się na terenie inwestycji, muszą również przestrzegać przepisów BHP. To bardzo ważne, aby na budowie nie doszło do niebezpiecznego wypadku.

Dokładne przepisy i obowiązki każdego kierownika ściśle określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z zapisami ustawy, do podstawowych obowiązków kierownika należą między innymi:

Kierownik budowy Abakon

Decydując się na budowę domu z naszą firmą, w ramach podpisanej w umowy, otrzymujecie gratis opiekę kierownika. Ponadto, kierownik z ramienia Abakonu dba o to, by wszystkie etapy prac były zrealizowane sprawnie i bez opóźnień. Dodatkowo, będzie dokonywał odbioru poszczególnych etapów i notował wszystko w dzienniku budowy.

W sytuacji, w której pojawią się jakieś wątpliwości z Waszej strony, możecie albo skontaktować się z inżynierem budowy albo bezpośrednio z kierownikiem. Udzieli niezbędnych informacji, zaproponuje najlepsze rozwiązania i odpowie na wszystkie pytania. Dlatego warto rozmawiać z kierownikiem od razu, gdy pojawią się pytania. Warto z nim konsultować ewentualne zmiany.

Warto zaznaczyć, że kierownik odpowiada swoimi uprawnieniami, jeśli w trakcie budowy dojdzie do niepożądanej sytuacji lub gdy zostanie popełniony błąd wynikający z jego zaniedbań. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim działanie zgodne z literą prawa budowlanego. Jeśli nie będzie spełniał swoich obowiązków należycie, może ponieść odpowiedzialność karną. Reasumując, w interesie każdego kierownika leży prawidłowe, bezpieczne i sprawne przeprowadzenie Waszej inwestycji, która ma zakończyć się sukcesem.