Sprawdź kredyt Wycena budowy
04.02.2021

Krótki słownik inwestora.

Przedstawiamy krótki słownik inwestora zawierający podstawowe terminy związanie z projektami i budową.

Działka budowlana

Teren wytyczony pod budowę domu jednorodzinnego, osiedla mieszkaniowego czy obiektu handlowego. 
W zależności od przeznaczenia może ją nabyć:

krótki słownik inwestora

Powierzchnia użytkowa

Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych garaży, pomieszczeń gospodarczych, strychów.

Powierzchnię użytkową na poddaszu wg obowiązującej normy PN-70/B-02365 oblicza się następująco:

  • powierzchnię o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100%
  • powierzchnię o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50%
  • powierzchni o wysokości poniżej 1,40 m nie wlicza się.

Kalenica

Najwyżej położona krawędź dachu, w której stykają się co najmniej dwie połacie dachowe

Kubatura budynku

Objętość wszystkich kondygnacji nadziemnych, podziemnych oraz kondygnacji przyziemnej budynku.

Powierzchnia netto

Jest to powierzchnia podłóg wszystkich pomieszczeń budynku.

Całkowita powierzchnia

Powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży, itp.

Powierzchnia zabudowy

Obszar zajęty przez budynek w stanie wykończonym, obliczana po obrysie zewnętrznym bez schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów, itp.

Projekt budowlany

Jest to projekt obiektu sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego celem jest uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę.

Projekt koncepcyjny

Wstępna faza prac projektowych, wykonywana w oparciu o wytyczne Inwestora, której celem jest określenie podstawowych rozwiązań estetycznych i funkcjonalnych projektowanego obiektu.

Projekt wykonawczy

To projekt, którego celem jest dostarczenie wykonawcy niezbędnych informacji umożliwiających realizację inwestycji.

Świetlik

Przeszklona część dachu. Zapewnia dopływ promieni słonecznych do pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach, do których światło nie dochodzi w ogóle lub na bardzo krótki czas. 

Wiatrołap

Potoczna nazwa niewielkiego miejsca znajdującego się pomiędzy drzwiami wejściowymi a wnętrzem budynku. Pełni funkcję przedsionka, dzięki któremu nie wniesiesz do domu piasku, śniegu czy innych zabrudzeńInną jego funkcją jest ochrona wnętrza domu przed napływem zimnego powietrza. Wiatrołap może być także miejscem do przechowywania ubrań wierzchnich, butów czy parasoli.

Wysokość budynku

Mierzona jest od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu.


Nasz krótki słownik inwestora będziemy systematycznie rozwijać.


Szczegółowy wykaz prac w poszczególnych etapach od stanu surowego otwartego do stanu „pod klucz”.