Krótki słownik inwestora

Powierzchnia użytkowa: suma powierzchni wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych garaży, pomieszczeń gospodarczych, strychów.

Powierzchnię użytkową na poddaszu wg obowiązującej normy PN-70/B-02365 oblicza się następująco:

  • powierzchnię o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100%
  • powierzchnię o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50%
  • powierzchni o wysokości poniżej 1,40 m nie wlicza się.

Powierzchnia netto: powierzchnia podłóg wszystkich pomieszczeń budynku.

Powierzchnia całkowita: powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży, itp.

Powierzchnia zabudowy: obszar zajęty przez budynek w stanie wykończonym, obliczana po obrysie zewnętrznym bez schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów, itp.

Kubatura budynku: objętość wszystkich kondygnacji nadziemnych, podziemnych oraz kondygnacji przyziemnej budynku.

Wysokość budynku: mierzona jest od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu.

Kalenica: najwyżej położona krawędź dachu, w której stykają się co najmniej dwie połacie dachowe

Projekt koncepcyjny: wstępna faza prac projektowych, wykonywana w oparciu o wytyczne Inwestora, której celem jest określenie podstawowych rozwiązań estetycznych i funkcjonalnych projektowanego obiektu.

Projekt budowlany: projekt obiektu sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego celem jest uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę.

Projekt wykonawczy: (uszczegółowiony projekt budowlany) projekt, którego celem jest dostarczenie wykonawcy niezbędnych informacji umożliwiających realizację inwestycji.

Ciekawe informacje znajdziecie też Państwo na stronie F.A.Q. Biura Projektowego Abakon.

Projekt i budowa domów energooszczędnych. Copyright © Abakon 2021
Realizacja strony internetowej Weboski