Fundament płytowy

Fundament jest najniżej położoną częścią budynku. Jego zadaniem przejmowanie wszystkich obciążeń i oddziaływań zewnętrznych działających na budynek, a następnie rozłożenie na podłoże gruntowe w sposób bezpieczny. Fundament stanowi bazę całej konstrukcji i zapewnia jej stateczność.

Fundament płytowy jest konstrukcją monolityczną żelbetową wykonywaną pod całym domem. Może być wykonywany ma każdym rodzaju gruntu, w tym również na gruntach o słabej nośności, przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz na terenach sejsmicznych. Płyta fundamentowa rozkłada obciążenia na dużą powierzchnię, zapewniając równomierne osiadanie budynku.

Gotowy fundament płytowyFundament płytowy wykonany na warstwie podbudowy z kruszywa (stabilizująco-drenażowe) i zaizolowany od spodu dwoma warstwami styropianu (EPS-P 100-036 o gr. 5cm, EPS 100-038 o gr. 10cm), nie wymaga posadowienia poniżej głębokości przemarzania gruntu i jednocześnie zapewnia lepszą izolacyjność cieplną budynku, niwelując mostki cieplne w miejscu ustawienia ścian nośnych.

Płyta stanowi jednocześnie podłogę parteru na której, po wykonaniu warstwy samopoziomującej, można ułożyć materiały okładzinowe, takie jak płytki czy panele, bez konieczności wykonywania warstwy typowego jastrychu podłogowego.


Projekt i budowa domów energooszczędnych. Copyright © Abakon 2019
Realizacja strony internetowej Weboski