Wodne ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe.Ogrzewanie podłogowe zapewnia poczucie komfortu cieplnego, dzięki najbardziej zbliżonemu do idealnego dla człowieka rozkładu temperatury w pomieszczaniu - najlepiej czujemy się, kiedy jest nam ciepło w nogi i nieco chłodniej w głowę. Ogrzewanie podłogowe pozwala uzyskać przy temperaturze powietrza 20oC taki sam komfort cieplny jak przy 21-22oC w przypadku tradycyjnych grzejników. Dzięki obniżeniu temperatury powietrza o 1-2oC można zaoszczędzić 5-10% energii cieplnej.

Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym, dzięki czemu zapewnia dobry mikroklimat i jest korzystne dla alergików. Temperatura podłogi nie przekracza 28oC w pomieszczeniach mieszkalnych i 35oC w łazienkach. Różnica temperatury podłogi i powietrza jest niewielka, przez co nie występuje silna cyrkulacja powietrza - z podłogi unosi się mniej kurzu niż w przypadku tradycyjnych grzejników. Temperatura ogrzewanej podłogi jest niska, dzięki czemu nie występuje zjawisko "przypiekania kurzu". Wilgotność względna w warstwie wykończeniowej podłogi nie przekracza 45% ograniczając rozwój roztoczy.


Zalety akumulacji ciepła w płycie fundamentowej

  • Bez wilgoci, grzybów i pleśni w fundamencie – ciepło zakumulowane w płycie fundamentowej chroni ją przed wilgocią. W konstrukcji płyty fundamentowej i jastrychu połogowego panuje podwyższona temperatura, dzięki czemu wilgoć z gruntu nie przedostaje się do fundamentu.

  • Nie ma ryzyka nagłego spadku temperatury we wnętrzu w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej lub gazu. Ciepło zmagazynowane w płycie fundamentowej pozwala przez dłuższy czas na ogrzewanie pomieszczenia.

  • Samoregulacja ogrzewania W przypadku wzrostu temperatury zewnętrznej lub ogrzania budynku spowodowanego np. wnikaniem promieni słonecznych maleje strumień ciepła przekazywanego przez podłogę. Oznacza to, że płyta wolniej stygnie i pomieszczenie nie zostaje przegrzane. W przypadku ochłodzenia różnica temperatury wnętrza i płyty się zmniejsza, a więc zwiększa się również strumień ciepła. Dzięki samoregulacji ogrzewanie dostarcza tyle ciepła ile potrzeba w danej chwili.

  • Płytki podłogowe nie pękają w tradycyjnym ogrzewaniu podłogowym z izolacją termiczną pomiędzy płytą i jastrychem może występować pękanie płytek podłogowych. Jest to spowodowane zjawiskiem paczenia się (curlingu) warstwy podkładu podłogowego. Zjawisko paczenia się brzegów płyty posadzkowej związane jest z nierównomiernym skurczem górnej i dolnej warstwy, powodującym uniesienie krawędzi i naroży. Zjawisko może wystąpić świeżo po wykonaniu jak i również do dwóch lat od wykonania , powodując wywinięcie krawędzi płyty posadzkowej. Paczenie można ograniczyć przez zwiększenie grubości posadzki. W proponowanym przez nas rozwiązaniu warstwa jastrychu jest trwale połączona z płytą płytą fundamentową, zabezpieczając przed ryzykiem wystąpienia curlingu prowadzącego do pękania płytek podłogowych.


Technologia wykonania


Technologia wykonania ogrzewania podłogowego
Wodne ogrzewanie podłogowe może współpracować z gazowym kotłem kondensacyjnym lub pompą ciepła.

Na powierzchni płyty fundamentowej układamy listwy montażowe i kotwimy kołkami rozporowymi do betonu. Następnie mocujemy rury grzejne zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem. Końce przewodów zostają podłączone do rozdzielacza.

Po wykonaniu próby szczelności układamy dylatację przyścienną z elastycznej taśmy brzegowej. Wykonujemy warstwę jastrychu cementowego o grubości 7 cm. Jastrych zostaje trwale połączony z 20 cm betonu wypełniającego płytę fundamentową, tworząc warstwę zdolną do magazynowania znacznej ilości ciepła.

W standardzie wykonujemy pogodowe sterowanie kotła (praca kotła uzależniona jest od temperatury zewnętrznej), w opcji dodatkowo płatnej montujemy termostaty pokojowe pozwalające na regulacje temperatury w każdym pomieszczeniu oddzielnie (praca kotła jest wymuszana na skutek spadku temperatury w pomieszczeniu). Do wykończenia podłogi możemy zastosować materiały oznaczone symbolem "ogrzewanie podłogowe". Najchętniej wybierane są dobrze przewodzące ciepło pokrycia ceramiczne lub okładziny kamienne.

Uwaga: W przypadku domu z rozwiązaniami inteligentnego budynku z ogrzewaniem sterowanym zdalnie np. przez laptopa lub smartfona, zalecamy wykonanie przekładki termoizolacyjnej pomiędzy płytą fundamentową a warstwą jastrychu. Takie rozwiązanie skróci czas nagrzewania podkładu podłogowego (od wysłania polecenia o ustawieniu temperatury do systemu), jednak znacznie zmniejszy się akumulacja ciepła.

Projekt i budowa domów energooszczędnych. Copyright © Abakon 2021
Realizacja strony internetowej Weboski