Sprawdź kredyt Wycena budowy

Blog

19.01.2021

Współczynnik przenikania ciepła – ile powinien wynosić?

Współczynnik przenikania ciepła to priorytetowy parametr przy budowie nowych domów (także przy modernizacji budynków.). Jest to parametr niemożliwy do zignorowania go przy planowaniu budowy.
Określany jest wskaźnikiem U – jednostką jest W(M2K).

Im niższa wartość tego wskaźnika dla poszczególnych elementów (dach, okna, drzwi, ściany) tym mniejsze jest zużycie energii.


Nasze artykuły dotyczące nowych przepisów:


Niemożliwe jest całkowite uniknięcie przenikania ciepła przez przegrody budowlane. Zastosujmy właściwe materiały (w tym izolacyjne) aby z dobrym skutkiem go ograniczać.

Jak wyliczany jest współczynnik U? Możemy to sprawdzić w normie PN-EN ISO 6946 z 2008 roku: „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

Nas jednak powinna bardziej interesować maksymalna wartość U dla określonych elementów budynku. O te sprawy regulują warunki techniczne określane odpowiednimi przepisami. Obecnie wchodzi w życie standard WT2021.

Ściany.

współczynnik przenikania ciepła - ocieplenie elewacji

Ściany zewnętrzne w domach wybudowanych po 1 stycznia 2021 roku muszą cechować się współczynnikiem przenikania ciepła do 0,20 W/(m2K). To już trzecie z rzędu obostrzenie wartości U od 2014 roku.

Dla ścian wewnętrznych współczynnik nie ulega zmianie i ma wynosić, tak jak do tej pory, do 0,25 W/m2K.

Dachy, stropodachy i stropy.

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów zależy od ich usytuowania.

Okna i drzwi.

Czy możliwe jest zwiększenie wartości współczynnika U?

Jeżeli chcemy wybudować budynek gospodarczy, magazynowy czy produkcyjny możliwe jest zwiększenie wartości współczynnika przenikania ciepła.
Będziemy jednak musieli przedstawić do akceptacji rachunek efektywności ekonomicznej naszej inwestycji.