Zakończenie budowy domu

Zakończenie budowy

Otrzymujesz od nas komplet dokumentów wykonawczych w skład którego wchodzą:

 • Dziennik budowy
 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy


Otrzymujesz od nas komplet gwarancyjny w skład którego wchodzą:

 • karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, wymiany i konserwacji,

 • deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych,

 • częściowe protokoły odbioru technicznego prac i końcowy protokół odbioru technicznego,

 • sprawozdanie z nadzoru geotechnicznego,

 • rzuty parteru z instalacjami,

 • plan montażu i rysunki wykonawcze ścian,

 • karta kolorystyki,

 • aneksy do umowy,
 • zdjęcia z realizacji inwestycji,
 • wkładka do drzwi zewnętrznych i komplet kluczy.

Ważne: Powyższe dokumenty nie są potrzebne do złożenia wniosku o ustalenie numeru porządkowego, zawiadomienie o zakończeniu budowy, ani wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
Projekt i budowa domów energooszczędnych. Copyright © Abakon 2020
Realizacja strony internetowej Weboski