Sprawdź kredyt Wycena budowy
27.01.2021

Dobry komin spalinowy

Dobry komin spalinowy bezpiecznie odprowadzi nasze gazy spalinowe do atmosfery.

System kominowy działa na zasadzie różnicy temperatur wewnątrz komina i temperatury zewnętrznej. Kominy dopasowuje się do rodzaju kotła oraz paliwa, którym będzie ogrzewany budynek.

Komin musi być przede wszystkim szczelny i musi zapewniać odpowiedni ciąg, umożliwiający skuteczne odprowadzenie produktów spalania. W przypadku kanałów wentylacji grawitacyjnej – dostateczną wymianę powietrza w pomieszczeniach.

BUDOWA KOMINA

dobry komin spalinowy

Komin może stanowić zarówno obudowę kanałów dymowych oraz spalinowych, jak i przewodów wentylacyjnych. Może również osłaniać rurę odpowietrzającą instalację kanalizacyjną, a nawet doprowadzać powietrze do palenisk typu zamkniętego.

Kanały dymowe

Służą do podłączenia do nich urządzeń na paliwa stałe. Minimalny przekrój to 14 x 14 cm (przy przekroju okrągłym – co najmniej 15 cm). Każde urządzenie to osobny kanał.

Kanały spalinowe

Odprowadzają produkty spalania z urządzeń gazowych lub olejowych urządzeń. Czasami przewodami spalinowymi nazywane są również kanały odprowadzające powietrze z okapów kuchennych.

Wersja murowana tych kanałów nie może być z przekrojem mniejszym niż 14 x 14 cm. W wersji metalowej średnica musi wynosić co najmniej 12 cm.średnica stalowego wkładu kominowego musi wynosić co najmniej 12 cm.

Wewnętrzna powierzchnia tych kanałów powinna być odporna na żrące oddziaływanie kondensatu wykraplającego się ze spalin.

Kanały wentylacyjne

Kanały te odprowadzają zanieczyszczone powietrze z domu. Minimalny ich przekrój to – 160 cm2. Najmniejszy wymiar kanału to 10 cm. Zasadą powinno być, ze jeden kanał odprowadza powietrze z jednego pomieszczenia.

Dobry komin spalinowy – Schiedel RONDO

Schiedel Rondo jest niedrogim systemem kominowym składającym się z elementów prefabrykowanych. Komin stosuje się do odprowadzania spalin, o temperaturze200°C do 400°C, z kotłów na paliwa stałe. Duże elementy systemowe znacznie skracają czas wznoszenia komina, co przekłada się na niższe koszty robocizny, przy jednoczesnej wysokiej precyzji wykonania.

dobry komin spalinowy - schiedel

Główną zaletą systemów kominowych Schiedel Rondo jest ich wysoka trwałość, dzięki wielowarstwowej konstrukcji specjalnie dopasowanych elementów.

System składa się prefabrykowanych pustaków zewnętrznych z betonu lekkiego oraz rury wewnętrznej wytworzonej z ceramiki ogniotrwałej. Pomiędzy elementami zakładany jest sznur z niepalnej wełny mineralnej, zapewniającej szczelne i trwałe połączenie. Powierzchnia zewnętrzna komina stanowi dobre podłoże pod tynk.

Warstwowa konstrukcja i elastyczne mocowanie rury ceramicznej zapobiega niebezpiecznym skutkom naprężeń termicznych, występujących w ceramice w przypadku pożaru sadzylub pożaru budynku oraz uszczelnia komory powietrzne, stanowiące dodatkową izolację termiczną. Komin jest odporny na korozję i działanie wysokich temperatur, zapewnia dobry ciąg i jest łatwy w czyszczeniu.

System jest objęty 30 letnią gwarancją producenta.