Sprawdź kredyt Wycena budowy
18.01.2021

Domy czystej energii

Domy czystej energii – domy niskoenergetyczne

domy czystej energii - domy niskoenergetyczne - logo

Poszukując najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów firma Abakon nawiązała współpracę z Pracownią projektową Domy Czystej Energii, która promuje ideę domów niskoenergetycznych. Najbardziej charakterystyczną cechą budynków niskoenergetycznych jest niskie zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń.

Wybór projektu domu to ważna decyzja i warto ją podjąć z pełną świadomością jej długoterminowych konsekwencji, które przełożą się przede wszystkim na komfort użytkowania i koszty eksploatacji budynku.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące Pracowni projektowej Domy Czystej Energii, jak również kontakt do osoby, która udzieli Państwu odpowiedzi na pytania dotyczące projektów domów niskoenergetycznych.

domy czystej energii

Jak projektujemy?

Pracując nad projektem domu niskoenergetycznego należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Ważne, by był on dostosowany do warunków działki, czyli wykorzystywał jej potencjał. Istotne są więc takie czynniki jak: klimat panujący w danym regionie, ukształtowanie terenu, na którym leży działka. Także jej nasłonecznienie i zacienienie, kierunki najintensywniej wiejących wiatrów.

Strony świata

Kolejną istotną kwestią jest uwzględnienie stron świata warunkujące poprawne usytuowanie budynku niskoenergetycznego na działce. Po stronie południowej planuje się przeszklenia o większej powierzchni niż w pozostałej części budynku. W ten sposób łatwo pozyskiwać będziemy ciepło pochodzące z energii słonecznej.

Położenie działki budowlanej

Od położenia działki budowlanej, lokalizacji wjazdu, sąsiadującej zabudowy i roślinności – zwłaszcza wysokich drzew – ściśle zależy program funkcjonalny domu (czyli rodzaj, wielkość i rozkład pomieszczeń).

Należy on do podstawowych kryteriów wyboru każdego projektu (niezależnie od standardu energetycznego).W przypadku budynku niskoenergetycznego odgrywa rolę szczególną, bo również musi być dopasowany do warunków terenu, na którym leży działka budowlana.

Budynki projektowane jako niskoenergetyczne cechują się prostą architekturą i zwartą bryłą. Materiały konstrukcyjne, z których mają być wykonane, wyróżniają się wysoką jakością, a materiały izolacyjne niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła.

Redukcja występowania mostków termicznych

Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu i wykonaniu detali połączeń przegród w budynku redukuje się ryzyko wystąpienia mostków termicznych. Ponadto, aby zapobiec dostawaniu się zimnego powietrza do wewnątrz, a tym samym uniknąć dodatkowych strat ciepła, budynki niskoenergetyczne posiadają podwyższoną szczelność powietrzną wszystkich przegród zewnętrznych (dachu, ścian, podłóg, okien i drzwi zewnętrznych), a szczególnie w miejscach przebić instalacyjnych.

Budynki tego typu wentylowane są z użyciem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zapewnia to wysoką jakość powietrza dzięki stałej i sprawnej jego wymianie we wszystkich pomieszczeniach przy jednoczesnej minimalizacji strat energii.

W przypadku budynków niskoenergetycznych, ważna jest również integracja wielu rozwiązań. Zastosowane w budynkach wysokosprawne urządzenia grzewcze, takie jak np. kotły kondensacyjne, lub urządzenia czerpiące energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń czy wytwarzania ciepłej wody użytkowej z odnawialnych źródeł energii (należą do nich np. pompy ciepła, kolektory słoneczne). Dostosowanie ich do siebie pozwala łatwo nimi sterować i zarządzać.

Kim jesteśmy

Pracownia projektowa Domy Czystej Energii powstała z myślą o inwestorach, którzy planują budowę obiektu niskoenergetycznego. Czyli takiego obiektu, którego zapotrzebowanie na energię nie przekracza 40 kWh/m2. Aby to osiągnąć, konieczne jest zastosowanie optymalnych pod wieloma kryteriami rozwiązań projektowych. Uzyskanie tego efektu wymaga współpracy zespołu projektowego. W naszym przypadku tworzą go architekci z czołowych pracowni projektowych, projektanci, pracownicy badawczo-rozwojowi z uczelni. Także praktycy i wdrożeniowcy instalacji, energetycy, eksperci od małych systemów generujących energię opartą na OŹE. Bierzemy także pod uwagę opinie przedstawicieli firm budowlanych z dużą praktyką na bardzo wymagających obiektach.

Zespół zadaniowy, który uczestniczył w kilkunastu zagranicznych wizytach studyjnych (Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Dania) wypracowuje nowe rozwiązania rynkowe . Innowacyjne projekty budynków energooszczędnych ze zintegrowanymi systemami energetycznymi, wykorzystującymi najnowsze rozwiązania w obszarze budownictwa energooszczędnego i zastosowania OŹE.

Oferta pracowni projektowej Domy Czystej Energii, to poza konsultacjami, gotowe projekty domów, budynków usługowych. Także budynków użyteczności publicznej o standardzie niskoenergetycznym wraz z niezbędną dokumentacją techniczną.

Budowa tradycyjnego domu sama w sobie jest zdarzeniem wieloetapowym i skomplikowanym. Wymaga od inwestora wielu umiejętności, w tym także planowania i inwestowania.

Jak wobec tego zdecydować się na projekt domu? Warto skorzystać z pomocy inżynierów i architektów specjalizujących się w budownictwie niskoenergetycznym, pasywnym i OŹE.

Zapraszamy do kontaktu:

Doradca Klienta Ryszard Mędrzak

tel. 516-300-108

R.Medrzak@abakon.com

DOMY CZYSTEJ ENERGII Sp. z o.o.

biuro: ul. Kunickiego 10A/II, 54-616 Wrocław

pracownia projektowa: ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica

tel. 71 707 28 06| tel. kom. 508 138 790

biuro@domyczystejenergii.pl