Sprawdź kredyt Wycena budowy
25.01.2021

Etapy budowy domu

Etapy budowy domu na przykładzie typowego domu parterowego z keramzytu od prac ziemnych do stanu pod klucz.

Budowa domu to proces skomplikowany składający się z powtarzalnych etapów niezależnie od firmy, która prowadzi budowę. Każda firma ma jednak pewną specyfikę swego działania i poszczególne etapy mogą nieznacznie różnić się między sobą. Ponieważ często zadajecie nam pytania o sposób prowadzenia budowy przez naszą firmę postanowiliśmy przedstawić Wam, w jednym miejscu, całość wiedzy na ten temat.


W czasie całego procesu budowy zapewniamy wszystkich niezbędnych fachowców:

Wszystkie ekipy posiadają niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Etapy budowy domu podzielić możemy na:

Etap przygotowawczy

 1. Wybieramy projekt domu,
 2. opracowujemy badania geotechniczne,
 3. załatwiamy wymagane zgody, w tym pozwolenie na budowę,
 4. wykonujemy niezbędne przyłącza mediów,
 5. dokonujemy wyboru wykonawcy i nadzoru.

Etap stanu zerowego

 1. Dokonujemy geodezyjnego wytyczenia budynku,
 2. wykonujemy prace ziemne (usunięcie warstwy nienośnej gruntu, na odkład, wykopy pod fundament),
 3. prowadzimy drenaż i podbudowę z kruszywa,
 4. wykonujemy przepusty wprowadzające wodę i prąd do budynku, podziemną część kanalizacji, izolację poziomą ze styropianu,
 5. układamy zbrojenie płyty fundamentowej a następnie zalewamy betonem i zacieramy na gładko górną powierzchnię płyty.

Etap stanu surowego otwartego

 1. Montujemy ściany zewnętrzne i wewnętrzne (transport prefabrykatów na plac budowy, ich montaż, szpachlowanie bruzd montażowych),
 2. wykonujemy kominy spalinowe i wentylacyjne (wykonanie kominów według projektu z kształtek kominowych keramzytowych, żelbetowych czapek kominowych, wykończenie kominów powyżej połaci dachowych tynkiem akrylowym lub mozaikowym, montaż kratek wentylacyjnych zewnętrznych),
 3. wykonujemy konstrukcję dachu i tradycyjny strop drewniany.

Etap stanu surowego zamkniętego

 1. Montujemy stolarkę okienną,
 2. montujemy drzwi zewnętrzne,
 3. ewentualnie montujemy bramę garażową.

Etap stanu deweloperskiego

 1. Wykonujemy ocieplenie elewacji styropianem 15 cm,
 2. kładziemy tynk akrylowy jednobarwny,
 3. pokrywamy cokoły tynkiem mozaikowym,
 4. wykonujemy również podbitki oraz montujemy parapety zewnętrzne.

Etap stanu deweloperskiego z instalacjami

 1. Wykonujemy wewnętrzne instalacje elektryczne,
 2. przeprowadzamy montaż instalacji hydraulicznych, gazowych i sanitarnych,
 3. montujemy kocioł, grzejniki.

Etap stanu wykończeniowego

 1. Wykonujemy ocieplenie stropów mineralną wełną szklaną o grubości 25 cm,
 2. wykonujemy konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych,
 3. montujemy folię paroizolacyjną,
 4. przeprowadzamy montaż płyt gipsowo kartonowych, szpachlujemy bruzdy i połączenia płyt,
 5. montujemy schody strychowe.

Etap stanu pod klucz

Etap odbioru budynku

Wykończony dom zgłaszamy do Inspektora Nadzoru Budowlanego, od którego uzyskać musimy pozwolenie na użytkowanie budynku.

W przypadku domów z poddaszem użytkowym lub piętrowych konieczne jest wykonanie stropu.

Przydatne informacje na powyższy temat znaleźć też można na  stronie poświęconej naszym technologiom.


Zobacz nasz film podsumowujący budowę.