Sprawdź kredyt Wycena budowy

Blog

31.01.2021

Instalacja elektryczna i teletechniczna

Instalacja elektryczna i teletechniczna wykonywana jest w ramach stanu deweloperskiego budowy i „pod klucz”.

instalacja elektryczna i teletechniczna

Wykonanie prac związanych z tymi instalacjami nie dotyczy położenia okablowania. Technologia ścian prefabrykowanych polega m.in. na umieszczeniu w ścianach kabli i przewodów przewidywanych przez projekt.

Wykonujemy wewnętrzne instalacje wychodzące 1 m poza obrys budynku (bez przyłączy).


Przyłącze do sieci energetycznej wykonuje miejscowy Zakład Energetyczny. Zwykle umieszczamy je w linii ogrodzenia. Energia doprowadzamy od przyłącza kablem głównym do skrzynki bezpiecznikowej (rozdzielnicy głównej) znajdującej się w budynku.
Przez obwody elektryczne energia doprowadzana jest do odbiorników – gniazd w ścianach i oświetlenia.


Zobacz film – 4 etap budowy – instalacja elektryczna.


Instalacja elektryczna i teletechniczna powinna byś wykonana przez doświadczonego i profesjonalno elektryka, który ma doświadczenie w tego typu pracach. Nie kierujmy się wyłącznie ceną. Pamiętajmy o oferowanej przez fachowca jakości.

Jeśli podpisałeś umowę na budowę domu masz ten problem rozwiązany. To wykonawca deleguje na budowę swoje ekipy. Bierze tym samym pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac. Będzie także musiał zrobić poprawki w ramach reklamacji.

W wersji standardowej wykonujemy instalacje teletechniczne:

W przypadku budowy „pod klucz” montujemy osprzęt elektryczny, tj. kontakty, włączniki światła i domofon.

Instalacja elektryczna i teletechniczna – wykaz prac

Wykaz prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną standardowego domu przedstawiamy poniżej:

  1. rozłącznik główny,
  2. wskaźnik kontroli faz,
  3. wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy,
  4. wyłącznik nadprądowy trójfazowy,
  5. ogranicznik przepięć 4-polowy B+C trójfazowy,
  6. wyłącznik nadprądowy jednofazowy,
  7. wykonanie badania stanu izolacji oraz skuteczności ochrony od porażeń.

Uwaga: zakres robót nie obejmuje wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku.