Sprawdź kredyt Wycena budowy

Blog

24.10.2023

Instalacja odgromowa w domu z fotowoltaiką

Fotowoltaika, czyli przekształcanie energii słonecznej na energię elektryczną, stała się popularnym rozwiązaniem. Polska przez lata zaniedbywała kwestię odnawialnych źródeł energii. W ostatnich latach, również dzięki programom dopłat, liczba domowych elektrowni zanotowała gigantyczny skok. Zwłaszcza wiele nowo budowanych domów jednorodzinnych wyposażonych jest w fotowoltaikę. W miarę jak rośnie liczba tego typu instalacji, tak rośnie potrzeba zapewnienia ich bezpiecznego i efektywnego działania. Jednym z aspektów, który często jest pomijany, jest ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi. Oczywiście jest to istotne w każdym gospodarstwie,  jednak panele fotowoltaiczne są w szczególny sposób narażone na uszkodzenia spowodowane piorunami

Dlaczego instalacje odgromowe są ważne w fotowoltaice?

Panele fotowoltaiczne są zazwyczaj zamontowane na dachach budynków, gdzie są wystawione na działanie różnych warunków atmosferycznych. Przed silnym wiatrem, deszczem i gradem są chronione odpowiednim montażem i jakością poszczególnych elementów. Jednak wobec ryzyka uderzenia pioruna, o potężnej mocy wyładowania, zabezpieczeniem może być tylko profesjonalna instalacja. W przypadku pioruna istnieje ryzyko uszkodzenia paneli fotowoltaicznych, inwerterów oraz innych komponentów. W niebezpieczeństwie może być nawet cała domowa instalacja elektryczna.

Jak działają instalacje odgromowe?

Instalacje odgromowe składają się z przewodów odgromowych, które są rozmieszczone wzdłuż paneli fotowoltaicznych i innych części systemu. Głównym celem tych przewodów jest przechwycenie energii wyładowań atmosferycznych i zneutralizowanie jej w bezpieczny sposób, zapobiegając uszkodzeniom. W przypadku uderzenia pioruna, energia ta jest kierowana wzdłuż przewodów odgromowych, zamiast trafiać w panele fotowoltaiczne lub inne urządzenia.

Wymagania prawne dotyczące instalacji odgromowych i wykończenie schodów

Według polskiego prawa budowlanego dom jednorodzinny musi posiadać instalację odgromową tylko w sytuacji, gdy uzyska wysoki wskaźnik zagrożenia piorunowego. To parametr wynikający  m.in. z wymiarów budynku, jego lokalizacji, rodzaju konstrukcji i materiałów, z których jest wykonany. Istotne są również warunki panujące w danej strefie atmosferycznej, m.in. średni roczny czas burz, sąsiedztwo innych budynków i ukształtowanie terenu. Wskaźnik zależeć będzie również od typu obiektu – inne normy obowiązują  domy mieszkalne, a inne budynki przemysłowe i gospodarcze.

Założenia mówią o tym, że piorunochron powinien być zamontowany na każdym budynku, którego powierzchnia przekracza 500 mkw, lub którego wysokość przekracza 15 metrów. Zatem praktycznie nie dotyczy to domów jednorodzinnych. 

Jak wybrać odpowiedni system odgromowy?

Podczas projektowania i instalacji fotowoltaiki należy uwzględnić instalację odgromową. Istnieje wiele rodzajów systemów odgromowych, a wybór zależy od wielu czynników, w tym lokalizacji, rodzaju dachu lub konstrukcji. Zalecana jest w tej materii współpraca z doświadczonym projektantem lub wyspecjalizowaną firmą.

Korzyści płynące z instalacji odgromowych w fotowoltaice

Instalacje odgromowe stanowią ważny element każdego systemu fotowoltaicznego, zarówno w kontekście bezpieczeństwa, jak i ochrony inwestycji. Dzięki właściwie zaprojektowanym i zainstalowanym systemom odgromowym, można uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, a jednocześnie przedłużyć żywotność i efektywność instalacji fotowoltaicznych. Warto skonsultować się z ekspertem, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i trwałość systemu fotowoltaicznego.