Sprawdź kredyt Wycena budowy

Blog

30.07.2021

Deklaracja CEEB – co to takiego?

CEEB - deklaracja źródło ciepła

Ostatnio sporo się słyszy o obowiązkowej deklaracji CEEB i konsekwencjach, które wynikają z jej niezłożenia. Co to takiego deklaracja CEEB i kiedy musimy taką deklarację wypełnić? Odpowiadamy!

CEEB – co to takiego?

CEEB to centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Stworzenie takiej jednej, dużej bazy ma na celu poprawę jakości powietrza. Dzięki złożonym deklaracjom będzie można monitorować ilość starych kotłów grzewczych i w efekcie możliwe będzie stopniowa likwidacja szkodliwych na środowiska źródeł ciepła. Nie oznacza to wcale, że Urzędnicy będą ścigać użytkowników pieców i nakładać kary za ich stosowanie. Narzędzie ma na celu pomoc mieszkańcom, którzy w stworzonej bazie będą mogli sprawdzić, czy w ich lokalizacji obowiązuje jakiś program dofinansowania wymiany źródła ciepła. Ponadto, CEEB ma umożliwić zamówienie usługi kominiarskiej czy inwentaryzacji budynku. Wszystko po to, by odpowiednie organy mogły realizować politykę niskoemisyjną, a stan techniczny budynków znacząco się poprawił.

Co zawiera deklaracja?

Wypełnienie deklaracji wymaga od właścicieli budynku podania takich danych, jak:

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

Ten obowiązek mają wszyscy właściciele nieruchomości – zarówno budynków mieszkalnych, jak i budynków usługowych czy użyteczności publicznej. Deklaracja obejmuje zarówno budynku już istniejące, jak i te, które są w trakcie budowy. Krótko mówiąc, deklaracji podlega każdy budynek, w którym istnieje źródło ciepła lub spalania paliw.

Termin złożenia dokumentu

Obowiązek składania deklaracji ruszył 1 lipca 2021. Nie należy się jednak martwić, że z czym się spóźnimy. W przypadku budynków już istniejących mamy 12 miesięcy na złożenie deklaracji, czyli musimy to zrobić do 1 lipca 2022. W przypadku budynków, które dopiero powstają, przewidziano 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. 14 dni liczonych jest od dnia oddania budynku do użytkowania.

Jak to zrobić?

Mamy dwie możliwości – deklarację możemy złożyć w formie elektronicznej przez Internet lub papierowej, wysyłając deklarację pocztą lub składając ją w odpowiednim urzędzie. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gunb.gov.pl.