Sprawdź kredyt Wycena budowy

Blog

06.04.2021

Inżynier projektu i pozwolenie na budowę

inżynier projektu Abakon

Od odpowiedniego usytuowania budynku na działce zależy bardzo wiele. Istnieje dużo czynników, które warto wziąć pod uwagę, zanim wbije się pierwszą łopatę. W tym wszystkim pomoże spotkanie z inżynierem projektu. Zadba on o najważniejsze kwestie i udzieli niezbędnych rad, a przede wszystkim – skompletuje całą dokumentację projektową.

Inżynier projektu

To kolejna osobą, którą spotkacie na swojej drodze ku spełnieniu marzenia o własnym domu. Spotkanie projektowe odbywa się po podpisaniu umowy docelowej na budowę. Co będziecie ustalać w trakcie spotkania?

inzynier projektu Abakon

Skompletowanie dokumentacji projektowej

Do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest skompletowanie następujących dokumentów:

  1. warunki zabudowy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta MPZP) – czas oczekiwania na te dokumenty wynosi ok 14-30 dni w zależności od lokalizacji. Decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w urzędzie;
  2. mapa do celów projektowych – uprawniony geodeta wykonuje specjalną mapę do celów projektowych, która będzie niezbędna, by projektant mógł nasień obrys Waszego przyszłego domu;
  3. warunki techniczne dostawcy mediów – energia elektryczna, gaz, woda czy kanalizacja – konieczne jest uzyskanie od dostawcy mediów uzgodnień branżowych, które określają możliwe warunki przyłączy do Waszej działki,
  4. projekt architektoniczno-budowlany – jeśli wybraliście projekt gotowy, dokumentację projektową otrzymujecie w cenie. Natomiast w przypadku wyboru projektu indywidualnego lub projektu innej pracowni, konieczne jest dostarczenie zakupionego projektu w 4 egzemplarzach;
  5. adaptacja projektu do działki – oprócz naniesienia na mapę obrysu budynku, zaadaptowany projekt posiada zaznaczone przyłącza i instalacje, ale również zaprojektowanie zieleni;

Gdy wszystkie istotne elementy zostały uzgodnione, a wymagane dokumenty skompletowane, inżynier projektu może rozpocząć swoją pracę projektową. W oparciu o dokumenty oraz uzyskane uzgodnienia i warunki niezbędne do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, projektant opracowuje kompletną dokumentację projektową.

Złożenie dokumentacji w urzędzie

Gdy cała dokumentacja zostanie przygotowana, projektant złoży projekt budowlany w urzędzie. Dokumentacja czeka w urzędzie na akceptację. Termin oczekiwania na decyzję jest różny. Może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jednak najczęściej jest to czas ok. 2 miesięcy. Gdy decyzja będzie wydana, należy poczekać dodatkowe 2 tygodnie na jej uprawomocnienie. Po tym czasie możemy przejść do następnego etapu, jakim jest spotkanie wykonawcze!