Sprawdź kredyt Wycena budowy

Blog

07.09.2021

Odbiór domu – jakich dokumentów będziesz potrzebować?

odbiór domu_budowa krok po kroku

Budowa zakończona, dom urządzony, wszystkie meble na swoim miejscu – spełniliście marzenie o własnych czterech kątach! Nie pozostaje nic innego, jak wprowadzić się i mieszkać! Jednak zanim to nastąpi, konieczne jest jeszcze dopełnienie kilku, ostatnich już formalności, aby móc legalnie zamieszkać w nowym domu. Odbiór domu – jakich dokumentów będziesz potrzebować?

Przeprowadzka zgodnie z prawem

Aby legalnie zamieszkać w domu konieczne jest złożenie zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. Należy mieć świadomość, że jeśli nie zawiadomimy odpowiedniego organu o zakończeniu budowy i wprowadzimy się do domu, może nas spotkać dotkliwa kara finansowa. W praktyce często słyszy się o tym, że Inwestorzy mieszkają w domu, który oficjalnie jest w trakcie budowy – odradzamy takie drogi na skróty!

Dokumenty do odbioru domu

Jakie dokumenty należy złożyć, aby zawiadomienie nie zostało odrzucone z powodów formalnych? Część dokumentów będzie miał Wasz kierownik budowy, który jest odpowiedzialny za inwestycję. Od kierownika budowy otrzymacie:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

To kolejny dokument, który musimy przygotować do odbioru domu. Taką mapę geodezyjną wykonuje geodeta, który posiada wymagane uprawnienia zawodowe. Dokument ma na celu potwierdzenie, że dom znajduje się w projektowym miejscu. Mapa powykonawcza powinna obejmować:

Po co prowadzony jest taki pomiar końcowy? Umożliwia to bieżącą aktualizację bazy systemu informacyjnego o danym terenie oraz obiektów budowlanych, które na nim występują.

Jakie jeszcze dokumenty do odbioru domu będą potrzebne?

Oprócz dokumentów, które zapewni kierownik budowy oraz mapy (wykonanej przez uprawnionego geodetę), konieczne będzie skompletowanie wszystkich protokołów wykonania przyłączy. Jakich?

Zgoda na użytkowanie budynku

Gdy wszystkie dokumenty do odbioru domu będą skompletowane, można złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jeśli zdarzy się tak, że dokumentacja będzie niekompletna, urząd wezwie Cię do uzupełnienia i dostarczenia braków. Będziesz miał na to określony termin, dlatego lepiej się go trzymać – jeśli się spóźnisz, możesz otrzymać odmowę.

Jeśli dokumentacja będzie kompletna, to urząd przyjmuje zawiadomienie o zakończeniu budowy tzw. milczącą zgodę – oznacza to, że nie musisz otrzymać żadnego pisma o zezwoleniu. Jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymasz odmowy, to znaczy, że zgoda na użytkowanie została wydana. Czasami zdarza się, że urząd wyśle zaświadczenie, nie jest ono jednak konieczne.

Po upływie 14 dni możesz wprowadzić się do nowego domu!